Using ICT for special subject distance learning in multigrade schools Minerva
Home PageDocument LibraryEvent CalendarUser ForumsWeb LinksContact UsSite MapFAQ_MENU_LABEL_LOGIN
Τετάρτη, 03 Ιούνιος 2020
  Search
Helparrowin Polski (PL)

CTI
HOU
Warwick
Chydenius
Nttc
PI Cyprus
 

Portal

Podręcznik użytkownika
Nawigacja po stronie internetowej projektu MustLearnIT

 

 


Strona główna

1.jpg

Strona główna MustLearnIT jest podzielona na trzy obszary:

 1. Menu poziome umożliwia dostęp do wielu funkcji portalu.
 2. Pionowe lewe menu umożliwia dostęp do zawartości portalu
 3. Pionowe prawe menu umożliwia wyszukanie interesujących informacji o portalu (np: podłączeni użytkownicy “connected users online”, ulubione tematy „favourite topice”., opinie „polls”)

 

Horyzontalne i wertykalne lewe menu pojawia się na każdej stronie, podczas gdy prawe menu pojawia się w momencie, gdy niezbędną jest pomoc dla użytkownika.

up


Menu poziome

Menu horyzontalne dla nie zarejestrowanych użytkowników różni się od menu dla użytkowników zarejestrowanych

2.jpg

Nie zarejestrowani użytkownicy korzystając z przycisków mogą:

 

 1. Home Page” -.Powrócić do strony głównej poprzez naciśnięcie zakładki
 2. Library - czytać I pobierać pliki z zasobów biblioteki
 3. Event Calendar’ Korzystać z kalendarza w celu zapoznania sie z odbytymi lub zaplanowanymi wydarzeniami.
 4. „User Forum” - czytać i uczestniczyć w dyskusjach z zarejestrowanymi użytkownikami
 5. Web Links”. odwiedzać wybrane strony klikając na przycisk
 6. „Contact Us” - kontaktować się z administratorem portalu po przez ”
 7. "Site Map” Oglądać strukturę portalu
 8. “FAQ’ – czytać najczęściej zadawane pytania
 9. “Login – Register” – utworzyć własne konto na portalu

 

Menu dla zarejestrowanych użytkowników różni sie niewiele

3.jpg

I dodatkowo umożliwia:

 1. “User Information” – sprawdzenie zawartości własnego profilu
 2. ‘Logout” – wylogowanie z portalu

 

up


Subscribing to the portal

Aby zapisać sie na portal, użytkownik musi wybrać zakładkę „Login – Register”

4.jpg

Wybierająć “No account yet? Create one” otworzy się następujący formularz rejestracyjny:

5.jpg

Użytkownik musi wypełnić pola formularza wpisując w pole:

 • Name’- imię nazwisko
 • „Username’ - nazwę użytkownika,
 • Email” – adres internetowy ((proszę wprowadzić aktywny adres internetowy),
 • Password”. - hasło

W przypadku, gdy użytkownik wybierze istniejącą już nazwę na ekranie pojawi się następujący komunikat.

mustl_alert.jpg

W przypadku, gdy użytkownik zapomni swojego hasła powinien kliknąć na „Login – Register” następnie na “Forgotten your password?”.

6.jpg

Nowy hasło zostanie przesłane na prywatny. adres e-mailowy użytkownika. Możesz również sam zmienić swoje.

up


Pionowe lewe menu

Z tego menu użytkownik może dotrzeć do następujących informacji:

7.jpg
O projekcie “About the project” (Overview -ogólny zarys, Objectives- cele, Output- produkty, wyniki, Expected Results- oczekiwane rezultaty)
Model The MustLearnIT l (Model projektu ( (Description of the Model- opis modelu, The Learning Method- metoda nauczania)
Platforma e-learningowa E-Learning Platforms (Synchronous Distance Learning-platforma do zajęć synchronicznych, Asynchronous Distance Learning- platforma do zajęć asynchronicznych)
Partnerzy Partners (Organisations- instytucje, Project Team- zespół, projektowy)
Komunikaty Announcements- (Project Related Announcements- komunikaty związane z projektem)
Skontaktuj się- Contact us
Pomoc Help (Portal- platforma , Synchronous- synchroniczna , Asynchronous- asynchroniczna)

up


Pionowe prawe menu

8.jpg
Umożliwia :
 • Zobaczenie najpopularniejszych tematów
 • Uczestniczyć w sondażach “polls” (i zapoznawać się z ich wynikami
 • Zobaczyć aktualną liczbę użytkowników "online”
 • Zobaczyć liczbę gości “online”

 • Na niektórych stronach prawe menu jest używane jako przewodnik do poruszania się po danej stronie.  up

  Biblioteka (Library)

  Biblioteka zawiera dokumenty związane z projektem.

  Dokument w bibliotece, w zależności od zawartości, uporządkowane są według kategorii i podkategorii.

  Dla każdego dokumentu dostępne są następujące informacje:

  Nazwa i rodzaj dokumentu, rozmiar, krótki opis, data umieszczenia dokumentu w bibliotece oraz liczba mówiąca o używaniu lub pobieraniu dokumentu przez użytkowników. Użytkownik może również uporządkować dokumenty według nazwy, daty lub popularności.

  9.jpg

  Użytkownik może również wyszukać dokument klikając na “search document

  10.jpg

  Autoryzowany użytkownik może umieścić dokument naciskając “submit a new document

  Zakładka ““Browse” umożliwia wyszukanie dokumentu, który chcemy umieścić w bibliotece. Umieszczenie dokumentu w bibliotece możliwe jest przy użyciu przycisku “upload”. (etap 1).

  11.jpg

  Kiedy dokument zostanie umieszczony ( etap 2) użytkownik musi wypełnić formularz umieszczając w nim podstawowe informacje dotyczące dokumentu ( etap 3)

  12.jpg


  13.jpg

  Podstawowe informacje powinny zawierać:

  • Tytuł dokumentu - Document title
  • Kategoria dokumentu - Document category
  • Podkategoria dokumentu - Document subcategory (pojawia się automatycznie po wybraniu właściwej kategorii
  • Właściciel dokumentu , (dla kogo dostępny) The document owner ( właścicielem dokumentu mogą być wszyscy zapisani, grupa, indywidualni uvytkownicy)
  • Opis dokumentu - Document description (opcjonalnie)
  • Adres URL gdzie odwiedzający może uzyskać większy zasób informacji związanych z dokumentem (opcjonalnie)
  Po zakończeniu procesu pojawi się informacja, że dokument został umieszczony w bibliotece.

   

  14.jpg

   

  up


  Kalendarz wydarzeń

  W kalendarzu wydarzeń znajdują się wszystkie odbyte lub zaplanowane wydarzenia związane z projektem. Kalendarz pozwala na jego przeglądanie w porządku dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym lub w porządku „kategoria”

  15.jpg

  Wyszukiwanie wydarzenia uruchamia się po wybraniu przycisku “search”.

  16.jpg

  Po wybraniu “see by day”, użytkownik wyszuka wszystkie wydarzenia zaplanowane na dany dzień., “see by week na tydzień”, “see by month” na miesiąc, “see by year”, “see by categories” według kategorii.

  up


  Forum użytkowników

  Na forum użytkowników zapisani użytkownicy – członkowie grup mogą uczestniczyć w różnych dyskusjach tematycznych związanych z projektem

  17.jpg

  Na forum użytkowników zapisani i autoryzowani użytkownicy mają możliwość do:

  • Zobaczenia dyskutowanych tematów;.
  • Dostępu do opublikowanych wiadomości;
  • Dodawania nowych tematów “new topic” lub odpowiadania „reply” na wiadomości;
  • Sprawdzenia lub uaktualnienia profilu „profile’,
  • Sprawdzenia istniejących grup dyskusyjnych ‘usergroups”
  • Czytania najczęściej zadawanych pytań “Frequently Asked Questions” na forum
  • Wyszukiwania „Search” słów lub fraz w publikowanych wiadomościach.

   

  18.jpg

  Użytkownik ma następujące możliwości wyszukiwania:przez forum i kategorię. Wiadomości mogą być sortowane według daty, tematu autora i forum. Poza tym autoryzowany użytkownik może wybrać ilość znaków, które ukażą się w wyszukiwanych wiadomościach.

  up


  Strony internetowe Web Links

  W tym obszarze użytkownik może znaleźć linki do interesujących i użytecznych stron.

  19.jpg

  Pod spodem każdego linku znajduje sie krótka informacja o stronie oraz informacja I liczbie użytkowników, którzy odwiedzili tę stronę.

  20.jpg

  up


  Kontakt Contact

  Użytkownik może skontaktować się z administratorem strony, który odpowiada za techniczne funkcjonowanie portalu.

  21.jpg

  up


  Mapa strony ( portalu) Site Map

  Mapa przedstawia strukturę zawartości strony (portalu)

  22.jpg

  Linki na mapie są aktywne i użytkownik może bezpośrednio z nich korzystać z zawartości portalu.

  up


  Informacja o użytkowniku (User Information)

  Użytkownik może sprawdzić i edytować swoje dane personalne

  24.jpg

  A dokładniej, użytkownik może:

  • Zobaczyć i edytować swoje nazwisko
  • Zobaczyć i edytować wszystkie maile;
  • Zobaczyć i edytować swój login (username)
  • Zmienić swoje hasło (password)
  W celu uaktualnienia informacji o użytkowniku należy nacisnąć klawisz “update”. Funkcja ta spowoduje zapisanie zmian w profilu użytkownika a na ekranie pojawi się komunikat przedstawiony poniżej.

   

  25.jpg

  up

     Design and Implementation: CTI
  To deploy this web portal, certain open source products have been utilized, under the terms of the GNU/GPL.
  Please see the detailed copyrights list.
  Terms of Use